Popular Tsukemen shops from all over Japan to gather at Kabukicho in Shinjuku, Tokyo!

“Dai Tsuke-men Haku (Great Tsuke-men expo)” which attracted over 1 million visitors last year will be held from October 2nd through 29th (11 am to 9 pm) in Kabukicho, Shinjuku, Tokyo!
There will be tasty Tsuke-men from all over Japan gathering at this event!
Super popular shops including “Nanabee”, the most popular shop in Hokkaido; “Ramen Unari”, the most popular shop from Hakata; “Shinsen” from Kanazawa, the shop always hosts a long line of people waiting for their turns; and “Senrigan” from Tokyo, another shop which also hosts a long line of people waiting are participating.

Please note that participating shops are switched for each of the four periods.

■10/2~8

無鉄砲
-Muteppo Mushin (Nara)

風來堂
-Sapporo Tsuke-men Furai-do (Hokkaido)

海鳴
-Ramen Unari (Fukuoka)

-Kuriyama (Kanagawa)
-Shinshu Tori Paitan Kimuzukashi-ya (Nagano)
-Chiba Ramen Club Ra-tsu (Chiba)

■10/9~15

菜々兵衛
-Nanabee (Hokkaido)

-Nikutama Soba Otodo (Chiba)
-Ramen Yoshida Shoten (Tochigi)
-Ramen style JUNK STORY (Osaka)
-Sengyo Ramen Gonokami Suisan (Tokyo)
-Strike-Ken (Osaka)

■10/16~22

千里眼
-Senrigan (Tokyo)

神仙
-Kanazawa Noko Chuka Soba Shinsen (Ishikawa)

-Sendai “Wu Fu Xing” (Miyagi)
-Kyushu Men Damashii vija (Fukuoka)
-Yuiga Sohonten (Nagano)
-Chuka-soba Mametengu (Gifu)

■10/23~29

高橋
-Men-ya Takahashi (Hokkaido)

とみ田
-Chuka-soba Tomita (Chiba)

-Men Sen Shoyu-bou Shuhei (Ehime)
-Shin Shun-ya Men (Yamagata)
-Ramen Senmon-ten E.Y Takesue (Tochigi)
-Ganja (Saitama)

Venue of the Expo: Event site at Kabuki-cho, Shinjuku – Okubo Koen
Address: 2-43 Kabuki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo
WEB:http://dai-tsukemen-haku.com/(japanese)

Popular Posts

Related Posts