Taiken Japan

@VISIT WAKAYAMA KICKOFF CAMPAIGN

Popular Tsukemen shops from all over Japan to gather at Kabukicho in Shinjuku, Tokyo!

Popular Tsukemen shops from all over Japan to gather at Kabukicho in Shinjuku, Tokyo!

“Dai Tsuke-men Haku (Great Tsuke-men expo)” which attracted over 1 million visitors last year will be held from October 2nd through 29th (11 am to 9 pm) in Kabukicho, Shinjuku, Tokyo!
There will be tasty Tsuke-men from all over Japan gathering at this event!
Super popular shops including “Nanabee”, the most popular shop in Hokkaido; “Ramen Unari”, the most popular shop from Hakata; “Shinsen” from Kanazawa, the shop always hosts a long line of people waiting for their turns; and “Senrigan” from Tokyo, another shop which also hosts a long line of people waiting are participating.

Please note that participating shops are switched for each of the four periods.

■10/2~8

無鉄砲
-Muteppo Mushin (Nara)

風來堂
-Sapporo Tsuke-men Furai-do (Hokkaido)

海鳴
-Ramen Unari (Fukuoka)

-Kuriyama (Kanagawa)
-Shinshu Tori Paitan Kimuzukashi-ya (Nagano)
-Chiba Ramen Club Ra-tsu (Chiba)

■10/9~15

菜々兵衛
-Nanabee (Hokkaido)

-Nikutama Soba Otodo (Chiba)
-Ramen Yoshida Shoten (Tochigi)
-Ramen style JUNK STORY (Osaka)
-Sengyo Ramen Gonokami Suisan (Tokyo)
-Strike-Ken (Osaka)

■10/16~22

千里眼
-Senrigan (Tokyo)

神仙
-Kanazawa Noko Chuka Soba Shinsen (Ishikawa)

-Sendai “Wu Fu Xing” (Miyagi)
-Kyushu Men Damashii vija (Fukuoka)
-Yuiga Sohonten (Nagano)
-Chuka-soba Mametengu (Gifu)

■10/23~29

高橋
-Men-ya Takahashi (Hokkaido)

とみ田
-Chuka-soba Tomita (Chiba)

-Men Sen Shoyu-bou Shuhei (Ehime)
-Shin Shun-ya Men (Yamagata)
-Ramen Senmon-ten E.Y Takesue (Tochigi)
-Ganja (Saitama)

Venue of the Expo: Event site at Kabuki-cho, Shinjuku – Okubo Koen
Address: 2-43 Kabuki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo
WEB:http://dai-tsukemen-haku.com/(japanese)